top of page

Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktik är ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen av kroppen och dess relation till nervsystemet och även funktionens roll vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter.


Kiropraktorn gör en noggrann undersökning av dina besvär

Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av inspektion och palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar, smärta och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En genomgång av patientens arbetssituation, fritidaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.

Kiropraktorn behandlar dina besvär
En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (s.k. justering), men även annan manuell behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.

Kiropraktorn är väl integrerad i samhället och rekommenderar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.

Kiropraktorn hjälper dig till långsiktig hälsa
När du väl har blivit återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Och här är det mycket viktigt att du själv tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat genom att ta hand om din kropp. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i vardagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, god sömn, kost och ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.). Regelbundna kiropraktorbesök kan hjälpa för vissa.

Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller (hos din tandläkare) bör du ju också borsta tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter. Samma principer gäller för kroppen. Hos din kiropraktor får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomisk rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.

Kiropraktikens historia

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att göra med händerna.Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Kiropraktiken har utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.

bottom of page