top of page

Vad gör en naprapat?

Naprapati är en behandlingsform för att hjälpa dig få en ännu bättre funktion och rörlighet i hela kroppen, detta genom behandling av muskler och leder. Denna holistiska helhetssyn, där avancerad ortopedisk manuell medicin kombineras med specifik kunskap om nervsystem samt rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är grunden inom naprapatin.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

Exempel på diagnoser som vi naprapater med bra resultat hjälper är ryggskott, nackspärr, musarm, tennisarmbåge, hopparknä, löparknä, hälseneinflammation, hälsporre eller ländryggs-  eller bröstryggssmärta för att nämna några. Genom vårt breda och holistiska tänk kan naprapaten arbeta med de flesta typer av besvär som kommer från kroppens muskler och leder. Naprapatens yrkesskickliga omhändertagande, baserat på en helhetsbild av patienten och en väldisponerad arsenal av behandlingsmetoder, ger en snabb smärtlindring för patienten.

Vi är experter på kroppen

Naprapatens expertis inom manuell medicin kombineras med goda kunskaper inom medicinska ämnen som till exempel ortopedi och neurologi. Det gör att en naprapat tar ett primärt diagnosansvar och kan avgöra om patienten skall behandlas med naprapati eller kanske skickas vidare till läkare för vidare utredning.

Som leg. naprapat har vi 5års medicinsk utbildning.

4 års studier på Skandinaviska Naprapathögskolan samt 1 praktikår på både naprapatklinik samt sjukhus.

 

Naprapatvården har lärt upp flera nyexade naprapater med Naprapatvårdens gedigna erfarenhet och vidareutbildningar. Det har även varit en förmån för Naprapatvårdens patienter då nyexade kompletterar vår gedigna erfarenhet och vidareutbildningar med ny forskning och nya metoder.

 

Rikstäckande föreläsare & undervisare

Kajsa, grundare på Naprapatvården har föreläst och undervisat runt om i Sverige.

Hållt workshops i behandlingstekniker, dels traditionella dels egenutvecklade efter mångåriga observationer och praktisk erfarenhet.

Global Verksamhet

Behandlingar utför Kajsa världen över. Hon har allt ifrån hjälpt miljonärer till voluntärsbehandlingar där hon gett gratis till de behövande. Många uppskattar hennes mångåriga erfarenhet, globala utbildningar, närvaro samt driv att ständigt utvecklas.

Mer om Naprapati

Naprapati är en manuell behandlingsmetod

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå.

 

Oftast används behandlingsteknikerna för leder;

* Manipulation (snabb justering för att släppa låsningar, ofta blir det ett "knak", dvs tryckförändringar i leden)

* Mobilisering, (långsam justering för att släppa låsningar, stretchar ut leden i en viss riktning)

Finner man det läskigt med de snabba justeringarna och att det knakar, dela det gärna med oss så  kan du be om mobilisering istället, alternativt om du önskar en mjukare manipulation med lugna instruktioner så du kan känna dig trygg.

* Traktion, ( stretchar ut leden, ibland generellt ibland i en viss riktning)

Mjukdelsbehandlingar vi utför;

* Massage,

* Stretching,

* Triggerpunktsbehandling (muskelknutor) genom pressur, att trycka på dem eller medicinsk akupunktur, sätta nål i.

Vidareutbildningar;

Naprapater, som tex vi på Naprapatvården, är ibland måna om att vidareutbilda sig samt att köpa in och komplettera med de olika behandlingstekniker som apperaturer för att kunna hjälpa med snabbare läkning och kunna hjälpa fler som söker hjälp, dvs även de muskel-, led- och nervbesvär som skador som man annars inte kunnat hjälpa.

* Elbehandlingar;

Istället för att du skickar signaler till hjärna och ryggmärg att en muskel ska aktiveras skickas de signalerna från TNS eller NMES. Båda säkra behandlingstekniker även gravida kan använda som smärtlindring, (dock för säkerhetsskull inte första 3 mån då man generellt bör vara mer försiktig för att graviditeten fortgår.

* TNS TranscutanElStimulering (latin för underhuden elstimulering)

En mjukare, dovare med högre frekvenser som gör att det upplevs jämnare än NMES.

* NMES NeuroMuskulärElStimulering (=nerver o muskler elstimulering)

Mer destinkta muskelkontraktioner och enligt Kajsa på Naprapatvården mer effektivt men viktigast att patienten kan slappna av och därmed också underlätta behandlingen, så känns TNS bättre tex första gången är det det vi väljer på Naprapatvården.

Om behov uppstår kan man även använda typer av elbehandlingar, som t ex ultraljud, TENS/NMES, medicinsk laser eller stötvågsbehandling.

En naprapatbehandling kan innefatta en eller flera olika behandlingsmetoder, och vilka det blir avgör naprapaten inför varje nytt besök. Detta innebär att första besöket kan innebära ren massage, medan andra behandlingstillfällen kan innebära ledjustering eller omvänt. Varje patient är unik, vilket leder till att varje behandlingstillfälle också blir unikt.

Vi hjälper dig att förebygga framtida besvär

De manuella behandlingsteknikerna kompletteras vid behov med elektroterapi som TENS eller stötvågsbehandling. Även akupunktur används ibland som ett alternativ vid behandling av till exempel smärta. En mycket viktig del i behandlingen är att patienten själv blir delaktig i sin rehabilitering och i att förebygga framtida besvär – naprapaten följer därför upp behandlingen med individuella råd om träning och ergonomi.

Varaktiga resultat

För att nå ett varaktigt resultat och för att slippa upprepade uppföljningsbesök följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och ergonomiska råd om korrekta arbetsställningar. Naprapater behandlar ofta idrottare som då får träningsprogram att arbeta med för att undvika att överbelastningsskador återkommer eller rehabilitera efter akuta skador och undvika kompensatoriska mönster i framtiden. Denna helhetssyn är ett måste för att kunna utföra en bra behandling då endast symtombehandling gör att besvären ofta uppkommer igen i framtiden. En gammal skada som inte rehabiliteras rätt kommer ofta tillbaka i värre form.

Just på grund av naprapatens breda behandlingsarsenal och djupa kunskap om kroppens funktionalitet och anatomi används naprapater ofta av företag för att förebygga eller behandla anställda för olika typer av skador.  Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En utvärdering av landstingssubventionerade naprapatbehandlingar i Västervik (du kan läsa mer om den studien här) gav att i genomsnitt fick en patient 4,2 behandlingar innan denne blev bra. Lägg därutöver de besök hos husläkare, sjukgymnast och sjukskrivningar som är praxis etc så blir kostnaden mycket högre för samhället och individen än kostnaden på ca 2000kr hos naprapaten.

Bli smärtfri idag, se därefter till att smärtan inte återkommer.

Behandling hos en legitimerad naprapat syftar först och främst till att minska smärta i muskler och leder och att därefter återställa kroppens naturliga förmåga till funktion och rörlighet. Det som gör naprapati unikt är den stora vikt som läggs på att analysera och korrigera orsaken till varför skadan uppstod från första början. Orsaker kan vara muskulära obalanser eller bristande ergonomi på arbetsplatsen. Bristande ergonomi korrigeras med råd om sittställningar, belysning, bullernivåer och även skriftliga analyser till arbetsgivaren. Om man slår samman alla funktioner och möjligheter som naprapati erbjuder så genom ett mycket effektivt system för behandling av patienter med muskel och ledsmärta, där man först ser till att minska på smärta och besvär, för att därefter återställa funktionalitet och i sista skedet ser till så att framtida besvär undviks i största möjliga mån.

Vi finns över hela Sverige

De flesta naprapater driver egna kliniker, men det blir allt vanligare med anställningar och uppdrag på företag eller inom idrottsrörelsen – många idrottsföreningar och förbund har naprapater i sina medicinska team.

För behandling hos oss på Naprapatvården klicka här;

bottom of page